Prisar 2016

Bryllup

Pris fotografering bryllup inkluderer følgande:
  • Eit stort utvalg bilder frå dagen (typisk ein stad mellom 100-300 bilder)
  • Alle bilda er ferdig redigerte
  • Alle bilda er i høgaste oppløysing og utan vassmerke slik at de sjølv står fritt til å printe, dele, lagre akkurat slik de sjølv vil
  • Alle bilda vert presentert på ei eiga nettside som berre de får tilgang til. På denne sida kan de laste ned, dele, velge ut favorittar etc
  • Planlegging i forkant av bryllupet, enten over telefon eller fysisk møte, alt etter kva som passar best for brudeparet
Det er også mogleg å kjøpe print gjennom meg opp til A3 i storleik, og eg kan ordne print i større storleikar, samt innramming dersom det er aktuelt.

Prisane gjeld frå 2017. I 2016 har eg ståande tilbod om same løysing til kun 3.000kr! Dette fordi eg er nyoppstarta og treng bilder til portefølje for framtida.

Pris: 18.000kr

Familieportrett

Pris fotografering familieportrett inkluderer følgande:
  • 5 ferdig redigerte filer i full oppløysing
  • Alle bilda er utan vassmerke og de kan difor dele, printe, sende filene akkurat slik det sjølv ynskjer
  • Portretta kan takast utandørs eller heime i stova dykkar, og kan også skje på ettermiddag/kveld dersom det passar best for dykk
  • Bilda vert presentert på ei eiga nettside som berre din familie får tilgang til. På denne sida kan de laste ned, dele, lagre akkurat slik de sjølv vil.
Det er også mogleg å kjøpe print gjennom meg opp til A3 i storleik, og eg kan ordne print i større storleikar, samt innramming dersom det er aktuelt.
Pris: 2.000kr